Medlem

Som betalande medlem i föreningen kan du som anordnar öppna evenemang använda samlingslokalen utan att betala någon hyra.

Du kan även anordna motsvarande evenemang med inträde/andra avgifter och försäljning.
Som betalning skall överskottet gå till föreningen.

Varför då? 
- Jo, föreningen står för alla driftkostnader för huset, inkl vissa förbrukningsvaror, och det kostar. 

Vill man bedriva vinstgivande evenemang, kontakta styrelsen för att skriva en överenskommelse om ersättningen till föreningen.
Vi är öppna för förslag, men kan inte låta husen förfalla, utan måste få in medel till detta.
Naturligtvis kan man även hyra huset för slutna sällskap, för en billig penning. (Se information under länken Hyra, till vänster)


Medlemsavgift:

För 2018 har vi en medlemsavgift på 150 kr/pers/år över 18 år. Barn är naturligtvis lika välkomna, men behöver inte betala någon medlemsavgift.

För att ha rösträtt i föreningsstämman i mars 2018, måste föreningsstämmans årsmedlemsavgift för 2018 vara betald.


Alla är välkomna som medlem

Sommarboende kan enligt föreningens stadgar bli stödmedlem, och en person i styrelsen kan vara stödmedlem (dock ej ordförande).

Eftersom en förening inte bara består av styrelsen, utan medlemmar, är alla sorters medlemmar lika viktiga.

Det är medlemmars engagemang och intresse som driver föreningen framåt, och som kan ge idéer till framtida verksamheter i föreningens lokaler, samt kan bidra till vår vackra ös levande framtid.

Har du några funderingar, eller tankar kring vad FKGS kan göra för att bidra till att Köpstadsö kan fortsätta att vara en levande ö, året runt, hör gärna av dig till någon i styrelsen med dina funderingar eller till info@fkgs.se

Du är naturligtvis, även välkommen med alla ev. frågor du har kring föreningens lokaler och dess verksamheter.

För att bli medlem, sätt in 150 kr på postgiro 442 15 65 -5, ange namn och e-post.

Varmt välkommen!