Styrelsen

Styrelsen utses av föreningens årsmöte och består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden väljs också av årsmötet, medan övriga uppgifter väljs inom styrelsen. Alla ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på ett år. Även valberedningen och revisorerna väljs på ett år.

             
2019 års styrelse:
Ordförande
 Jan Ekander
Sekreterare  Lena Hartelius
Kassör
 Petter Lerenius
Ledamot
 Jonas Ottander
Ledamot  Patrik Gustavsson
Suppleant
 Fabian Gibson
Suppleant  Klemens Norman
Adjungerad Intendent  Solveig Gustavsson
2019 års revisorer:
 Revisor  Ellinor Svensson
 Revisorssuppleant  Torbjörn Sallander

2019 års valberedning:
 Sammankallande  Hjördis Kristensson
 Ledamot  Gudrun Romeborn
 Ledamot  Maja Sallander